JOM 2008/73, RvS 24-10-2007, BB6324, 200607995/1 (met annotatie van AB Bron: «JB» 2008)

Inhoudsindicatie

Onderdelentrechter, Besluitonderdeel, Zienswijzen, Saneringsplan, instemming met

Samenvatting

Besluit over de instemming met een saneringsplan. Art. 6:13 Awb moet aldus worden uitgelegd dat een belanghebbende geen beroep kan instellen tegen onderdelen van een besluit waarover hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij het niet naar voren brengen van een zienswijze hem redelijkerwijs niet kan worden verweten. Appellanten sub b hebben zienswijzen naar voren gebracht die betrekking hebben op de bij het bestreden besluit gegeven instemming met het saneringsplan. Binnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht