JOM 2008/730, HvJ EG 25-07-2008, , C-142/07

Inhoudsindicatie

Prejudiciële vragen, milieueffectbeoordeling

Samenvatting

De Juzgado de lo Contencioso-Administrativo te Madrid heeft aan het Hof prejudiciële vragen gesteld betreffende de uitleg van de MER-richtlijn 85/337/EEG. Met zijn eerste drie vragen wenst de verwijzende rechter te vernemen of de gewijzigde richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat voor projecten ter vernieuwing en verbetering van nagenoeg een gehele ringweg van een stad een milieueffectbeoordeling is vereist, gelet met name op de aard van die projecten, het soort weg dat aan de orde is, de…

Verder lezen
Terug naar overzicht