JOM 2008/79, RvS 21-11-2007, BB8396, 200702439/1 (met annotatie van R.J.N. S. Bron: «JB» 2008)

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, Afgeleid belang, Vrijheid van meningsuiting

Samenvatting

T-Mobile heeft in haar hoedanigheid van huurster van de mast slechts een afgeleid, aan de aanvrager parallel, belang. Zij heeft zich echter op het standpunt gesteld dat zij daarnaast wordt getroffen in een aan het in art. 10 lid 1 EVRM ontleend fundamenteel recht. Gelet op de door haar overgelegde plotkaarten die het dekkingsgebied van de GSM-installatie aangeven, moet worden geoordeeld dat er feitelijk een reële mogelijkheid bestaat dat T-…

Verder lezen
Terug naar overzicht