JOM 2008/84, RvS 19-12-2007, BC0514, 200701544/1

Inhoudsindicatie

Voorbereidingsprocedure, uitgebreide openbare, Zienswijze(n), indieningstermijn, Bestemmingsplan, procedure verlenen vrijstelling van

Samenvatting

In art. 10 van de bestemmingsplanvoorschriften is op de te volgen procedure bij verlening van vrijstelling op grond van de voorschriften van dit plan, de in afdeling 3.4 van de Awb neergelegde uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing verklaard, met dien verstande dat in afwijking van de in art. 3:16 lid 1 Awb genoemde termijn van zes weken een termijn van twee weken is vastgesteld. …

Verder lezen
Terug naar overzicht