JOM 2009/105, RvS 12-09-2007, BB3433, 200701253/1

Inhoudsindicatie

Ontheffing, Voorgevelrooilijn, Beleid, Ruimtelijk beleid, Toekomstig ruimtelijke beleid, Voorontwerpbestemmingsplan

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Breda, onder verlening van ontheffing van de Bouwverordening voor het bouwen met overschrijding van de voor- en achtergevelrooilijn en de maximale bouwhoogte, aan NS Vastgoed Ontwikkeling B.V. bouwvergunning hebben verleend voor het uitbreiden, verbouwen en renoveren van een hotel aan het Stationsplein. Appellanten betogen dat de rechtbank heeft miskend dat het college niet met toepassing van artikel 2.5…

Verder lezen
Terug naar overzicht