JOM 2009/16, RvS 22-08-2007, BB2160, 200701171/1

Inhoudsindicatie

Vrijstelling, Buitenplanse vrijstelling, Binnenplanse vrijstelling

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Tubbergen (appellant) vrijstelling en bouwvergunning hebben verleend voor het bouwen van 7 appartementen. Het college komt in zijn hoger beroepschrift uitsluitend op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het college voor de overschrijding van de in het bestemmingsplan “Tubbergen Kern” opgenomen minimale afstand tot de perceelsgrens geen vrijstelling met toepassing van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, had mogen verlenen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht