JOM 2009/271, HvJ EG 11-12-2008, , C-387/07

Inhoudsindicatie

Prejudiciële beslissing, Afvalstoffen, Begrip ‘voorlopige opslag’, Vermengen afvalstoffen, Gemengde verpakkingen

Samenvatting

Verzoek om een prejudiciële beslissing door het Tribunale d’Ancona omtrent de Afvalstoffenrichtlijn 75/442/EEG. Op de eerste vraag antwoordt het Hof van Justitie EG dat richtlijn 75/442 en Beschikking 2000/532 zich er niet tegen verzetten dat de producent van afvalstoffen de afvalstoffen die onder verschillende codes van de bij deze beschikking gevoegde lijst vallen, bij voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie vermengt. …

Verder lezen
Terug naar overzicht