JOM 2009/3, RvS 27-06-2007, BA8166, 200605214/1

Inhoudsindicatie

Planschade, Schadevergoeding, Koopovereenkomsten, Eigendomsverkrijging, Voorzienbaarheid

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de raad van de gemeente Montfoort de verzoeken van verzoekers om vergoeding van planschade heeft afgewezen. Verzoekers hebben aan hun verzoeken ten grondslag gelegd planschade te lijden ten gevolge van de bepalingen van het bestemmingsplan “Hofland-Oost”, omdat dit plan voorziet in de bouw van de woonwijk Hofland-Oost op de tegenover hun woningen gelegen gronden. Onder het voorheen geldende bestemmingsplan “Buitengebied” waren deze gronden bestemd voor agrarische doeleinden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht