JOM 2009/393, RvS 25-03-2008, BC8464, 200702141/1

Inhoudsindicatie

Afvalwaterzuiveringsinstallatie, Slibverbranding, Verbranden slib, Emissie stoffen, Stofemissie, Zwaveldioxide, Beste beschikbare technieken, Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Emissiegrenswaarden

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Noord-Brabant een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het veranderen van een installatie voor de verbranding van communaal afvalwaterzuiveringsslib en kwalitatief gelijkwaardig slib Moerdijk. Bij dit besluit heeft het college op grond van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer tevens besloten enkele voorschriften, verbonden…

Verder lezen
Terug naar overzicht