JOM 2009/394, RvS 13-02-2008, BC4241, 200702552/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Geluidgrenswaarden, Referentieniveau omgevingsgeluid, Hondenhotel, Verkeersmaatregelenkaart

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Nijkerk een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer (oud), hebben verleend voor het oprichten en in werking hebben van een hondenhotel. Appellanten voeren aan dat de aan de vergunning verbonden geluidgrenswaarden niet toereikend zijn om geluidhinder vanwege het in werking zijn van de inrichting te voorkomen dan wel voldoende te beperken…

Verder lezen
Terug naar overzicht