JOM 2009/397, RvS 30-01-2008, BC3075, 200702841/1

Inhoudsindicatie

Geurhinder, Beleid, Beleidsregels, Afvalwaterzuiveringsinstallatie, Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Geurnormen, Geurgevoelige objecten

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Fryslân een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een inrichting voor onder meer het opslaan en verwerken van dierlijke bijproducten en het zuiveren van water in een afvalwaterzuiveringsinstallatie te Sumar. De werkgroep Gezond Tytsjerksteradiel vreest voor geurhinder. Niet in geschil is dat met de aan de vergunning verbonden voorschriften niet aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht