JOM 2009/4, RvS 15-08-2007, BB1776, 200605489/1, 200605490/1, 200605491/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Natuurbescherming, Vogels, Verontrusting, Verontrusten vogels, Speciale beschermingszone, Beschermd natuurmonument, Vrijstelling, Ontheffing

Samenvatting

In beroep zijn de besluiten omtrent de goedkeuring van een drietal bestemmingsplannen, die voorzien in een planologische regeling voor de aanleg van de Noordwesttangent (provinciale weg) tussen de N383 en de N357 in de gemeenten Menaldumadeel, Het Bildt en Leeuwarderadeel. Appellanten vrezen aantasting van de weidevogelpopulatie in het vogelgebied “Cleyn Alserd” en in de omliggende weilanden. Cleyn Alserd is niet aangewezen als Speciale Beschermingszone in…

Verder lezen
Terug naar overzicht