JOM 2009/402, RvS 23-01-2008, BC2541, 200703127/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Geluidreducerende maatregelen, Geluidsscherm, Overdrachtsmaatregelen, Geluidhinder spoorwegen

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de staatssecretaris van VROM op grond van het Besluit geluidhinder spoorwegen de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting voor de in het besluit genoemde woningen heeft vastgesteld. Tevens heeft de staatssecretaris bij dit besluit maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege die spoorweg. Appellant betoogt voorts dat bij het vaststellen van de hogere waarden ten onrechte rekening is gehouden met het plaatsen van een geluidscherm. In het saneringsprogramma…

Verder lezen
Terug naar overzicht