JOM 2009/407, RvS 20-02-2008, BC4637, 200703541/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Aanvraag, Vergunningaanvraag, Voorschriften, Heftrucks, Geluidreducerende maatregelen, Geluidrapport, Weigeren vergunning, Wettelijk stelsel, Toetsingskader

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Halderberge een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een verzinkerij te Oudenbosch. Exploitante kan zich niet verenigen met het aan de vergunning verbonden voorschrift 1.7.1. Daarin zijn grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau gesteld na één jaar na inwerkingtreding van de vergunning…

Verder lezen
Terug naar overzicht