JOM 2009/413, RvS 26-03-2008, BC7641, 200704068/1

Inhoudsindicatie

Motorcrossterrein, Geluidhinder, Bestuurlijke afweging, Geluidgrenswaarden, Referentieniveau omgevingsgeluid, Richtwaarden

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Boekel een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het oprichten en in werking hebben van een motorcrossterrein. Niet in geschil is dat de omgeving van de inrichting kan worden aangemerkt als een landelijke omgeving. Hiervoor geldt volgens de Handreiking een richtwaarde van 40 dB(A) in de dagperiode. Ten aanzien van nieuwe inrichtingen wordt in…

Verder lezen
Terug naar overzicht