JOM 2009/414, RvS 13-02-2008, BC4226, 200704101/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Geluidgrenswaarden, Maximale geluidgrenswaarden, Maximale geluidniveau, Motiveringsbeginsel

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Twenterand een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een inrichting voor het opslaan, overslaan en transporteren van grondstoffen en afvalstoffen. Appellant stelt geluidhinder te ondervinden van het in werking zijn van de inrichting. De in voorschrift 2.2 voor de nachtperiode gestelde maximale geluidgrenswaarden en de in voorschrift 2.3 voor de avondperiode…

Verder lezen
Terug naar overzicht