JOM 2009/415, RvS 02-04-2008, BC8489, 200704105/1

Inhoudsindicatie

Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Beste beschikbare technieken, Stalsystemen, Overgangstermijnen, Bestaande stallen

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Lingewaard een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een inrichting voor het houden van legkippen en een minicamping. Appellanten betogen dat in de inrichting niet de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Het college stelt dat in de bestaande stal E2 vooralsnog niet de beste beschikbare technieken toegepast…

Verder lezen
Terug naar overzicht