JOM 2009/416, RvS 02-04-2008, BC8489, 200704105/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Referentieniveau omgevingsgeluid, Bestuurlijke afweging, Gebiedstypering, Landelijke omgeving

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Lingewaard een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een inrichting voor het houden van legkippen en een minicamping. Vast staat dat de inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. Het college heeft in voorschrift 10.1 grenswaarden gesteld die aansluiten bij de bovengenoemde richtwaarden voor een dergelijke omgeving. In voorschrift 10.2…

Verder lezen
Terug naar overzicht