JOM 2009/421, RvS 23-04-2008, BD0347, 200704409/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Ventilatoren, Onderzoeksplicht, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Asten een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een pluimvee- en paardenhouderij. Appellanten vrezen geluidoverlast vanwege het in werking zijn van de inrichting. Zij voeren in dit verband aan dat de aanwezigheid van ventilatoren in stal 2 zal leiden tot een toename van de geluidbelasting ten opzichte van de eerder verleende vergunning. In de voorschriften D…

Verder lezen
Terug naar overzicht