JOM 2009/428, RvS 16-04-2008, BC9602, 200704774/1

Inhoudsindicatie

Toekomstige ontwikkelingen

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een veehouderij. Appellanten betogen dat de vergunning had moeten worden geweigerd vanwege de mogelijkheid van woningbouw aan de Zandbergseweg en in de in het streekplan aangewezen “transformatiezone”. Het college wijst erop dat voor de locaties aan de Zandbergseweg noch voor de gronden in de transformatiezone planologische mogelijkheden voor woningbouw bestaan. Het is…

Verder lezen
Terug naar overzicht