JOM 2009/430, RvS 04-06-2008, BD3078, 200704983/1

Inhoudsindicatie

Stankhinder veehouderij, Afstandseisen, Bestaande rechten, Overbelaste situatie, Wijzigen vergunning, Weigeren vergunning

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Heusden een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een vleesstierenhouderij. Vergunning is verleend voor 54 vleesstieren. Dit veebestand komt overeen met 54 mestvarkeneenheden. Tevens is met het bestreden besluit de voor deze inrichting krachtens de Hinderwet verleende vergunning voor het houden van een veebestand dat overeenkomt met 55 mestvarkeneenheden, …

Verder lezen
Terug naar overzicht