JOM 2009/435, RvS 28-05-2008, BD2590, 200705412/1

Inhoudsindicatie

Ontheffingsregeling, Geluidhinder, Laden en lossen, Nachtperiode, Beste beschikbare technieken

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Steenwijkerland een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een legkippen- en rundveehouderij met opslag van dieselolie en smeerolie. Wat betreft het incidenteel laden en lossen van kippen in de nachtperiode heeft het college paragraaf 5.3 van de Handreiking industrielawaai gehanteerd. Volgens deze paragraaf kan ontheffing worden verleend om maximaal twaalf maal…

Verder lezen
Terug naar overzicht