JOM 2009/436, RvS 11-06-2008, BD3630, 200705790/1

Inhoudsindicatie

Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Geluidhinder, Ontheffingsmogelijkheid, Motiveringsbeginsel, Toetsingskader

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Tilburg een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een vleesvarkens- en melkrundveehouderij, paardenfokkerij en hondenfokkerij. Appellant vreest voor geluidhinder vanwege het in werking zijn van de inrichting. In voorschrift 3.1.1, voor zover hier van belang, is bepaald dat de gestelde geluidgrenswaarden voor piekgeluid gedurende de avond- en…

Verder lezen
Terug naar overzicht