JOM 2009/437, RvS 11-06-2008, BD3588, 200705810/1

Inhoudsindicatie

Bedrijfssituatie, Representatieve bedrijfssituatie, Geluidrapport, Akoestisch rapport, Immissierelevante bedrijfsactiviteiten, Handhaving, Rechtmatigheid besluit, Geluidhinder

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Best een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een agrarisch bedrijf. Appellante] betoogt dat, voor zover in het bestreden besluit is geoordeeld dat de door de inrichting veroorzaakte geluidbelasting niet aan verlening van de vergunning in de weg staat, het college aan dit besluit niet het…

Verder lezen
Terug naar overzicht