JOM 2009/439, RvS 18-06-2008, BD5065, 200705925/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Geluidgrenswaarden, Maximale geluidniveau, Akoestisch rapport, Vervoersbewegingen, Representatieve bedrijfssituatie, Incidentele bedrijfssituatie

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Texel een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een melkrundveehouderij en biomassavergistingsinstallatie. Appellanten vrezen voor geluidhinder vanwege het in werking zijn van de inrichting. Zij voeren in dit verband aan dat de gestelde piekgeluidgrenswaarden niet toereikend zijn om geluidhinder te voorkomen. Het college heeft voor de beoordeling van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht