JOM 2009/440, RvS 20-02-2008, BC4650, 200706340/1

Inhoudsindicatie

Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Controlevoorschriften, Doelvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Noord-Brabant een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het inzamelen, op- en overslaan, sorteren en bewerken van bouw- en sloopafval, alsmede het (tijdelijk) opslaan van (lichtverontreinigde) grond en grond van onbekende samenstelling. Appellanten betogen dat de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften ter voorkoming van stofhinder…

Verder lezen
Terug naar overzicht