JOM 2009/441, RvS 28-05-2008, BD2644, 200706584/1

Inhoudsindicatie

Preventie, Afvalpreventie-onderzoek, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Oirschot een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een veehouderij. Appellant betoogt dat ten onrechte niet is voorgeschreven dat een afvalpreventie-onderzoek moet worden uitgevoerd. Het college staat op het standpunt dat een dergelijk onderzoek geen meerwaarde heeft gezien de aard van de vrijkomende afvalstromen, te weten kadavers en spuiwater van de luchtwasser. De drijver…

Verder lezen
Terug naar overzicht