JOM 2009/444, RvS 07-01-2008, BC2076, 200708123/2

Inhoudsindicatie

Geurhinder, Rioolwaterzuiveringsinstallatie, Voorlopige voorziening, Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Luchtkwaliteit

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode aan waterschap De Dommel een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voor de beoordeling van geurhinder heeft het college de bijzondere regeling G3 voor rioolwaterzuiveringsinstallaties van de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht tot uitgangspunt genomen. Volgens het college wordt aan deze bijzondere regeling voldaan. De door verzoeker naar voren gebrachte…

Verder lezen
Terug naar overzicht