JOM 2009/445, RvS 01-02-2008, BC3613, 200708240/2

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Referentieniveau omgevingsgeluid, Geluidgrenswaarden, Zonering, Gezoneerd industrieterrein, Industrieterrein, Woonwagens, Voorlopige voorziening

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Noord-Brabant een deelrevisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een inrichting voor het op- en overslaan en het bewerken van bouw- en sloopafval, grond en zanderige materialen, het produceren van betonmortel en het vervaardigen van betonwaren. Tevens is bij dit besluit met toepassing van artikel …

Verder lezen
Terug naar overzicht