JOM 2009/446, RvS 13-02-2008, BC4642, 200708420/2

Inhoudsindicatie

Stofemissie, Brijvoer, Nat brijvoer, Stro, Voorlopige voorziening, Luchtkwaliteit, Zwevende deeltjes

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Putten een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een nertsenfokkerij. Verzoeker betoogt dat het college ten onrechte geen onderzoek heeft gedaan naar de uitstoot van zwevende deeltjes – zogenoemd fijn stof – vanuit de inrichting. Ook heeft het college volgens hem in dit verband ten onrechte geen rekening gehouden met het…

Verder lezen
Terug naar overzicht