JOM 2009/451, RvS 13-02-2008, BC4643, 200709082/2

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Varkenshouderij, Ecologische hoofdstructuur, Weigeren vergunning, Bescherming milieu, Milieubescherming

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Raalte een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een varkenshouderij. Verzoekers betogen dat het college bij het nemen van het bestreden besluit ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de ligging van de inrichting in de ecologische hoofdstructuur. Zij wijzen er in dit verband op dat naast de inrichting grond is gelegen…

Verder lezen
Terug naar overzicht