JOM 2009/5, RvS 19-09-2007, BB3847, 200608504/1

Inhoudsindicatie

Bouwvergunning, Aanvraag bouwvergunning, Aanhouden aanvraag bouwvergunning, Weigeren bouwvergunning, Weigeringsgrond bouwvergunning, Second opinion

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Boxmeer aan appellant hebben medegedeeld dat de beslissing op zijn aanvraag voor een bouwvergunning betreffende het wijzigen van de eerder verleende bouwvergunning voor het bouwen van een opslagruimte wordt aangehouden. Bij een later besluit heeft het college de bouwvergunning voor het hiervoor genoemde bouwplan geweigerd. Uit artikel 50 van de Woningwet volgt dat het college bij beantwoording van de vraag of de bouwaanvraag…

Verder lezen
Terug naar overzicht