JOM 2009/519, HvJ EG 22-01-2009, , C-473/07

Inhoudsindicatie

Prejudiciële beslissing, Wetsuitleg, Bevoegdheidsoverschrijding, Pluimvee

Samenvatting

De Franse Conseil d’Etat heeft bij het Hof van Justitie EG een verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend inzake de uitleg van punt 6.6 sub a van bijlage I bij richtlijn 96/61/EG, inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. Het verzoek is ingediend in het kader van beroepen wegens bevoegdheidsoverschrijding die door de Association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS en de Association OABA zijn ingesteld tot nietigverklaring van décret nº…

Verder lezen
Terug naar overzicht