JOM 2009/520, HvJ EG 30-04-2009, , C-75/08

Inhoudsindicatie

Prejudiciele beslissing, Milieueffectbeoordeling, Openbaarmaking, Motivering

Samenvatting

Het Court of Appeal van Engeland heeft een verzoek om een prejudiciële beslissing bij het Hof van Justitie EG ingediend in een geding tussen C. Mellor en de Secretary of State for Communities and Local Government betreffende de vraag of de beslissing van de bevoegde nationale autoriteit om geen milieuefectbeoordeling uit te voeren – tijdens het onderzoek van de aanvraag om een bouwvergunning voor een ziekenhuis, een project als bedoeld in bijlage II bij de Mer-richtlijn – moet worden gemotiveerd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht