JOM 2009/528, RvS 04-07-2007, BA8677, 200600745/1

Inhoudsindicatie

Nertsenhouderij, Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Geluidhinder, Geluidgrenswaarden, Geluidsonderzoek, Representatieve situatie, Mestkelders

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een nertsenhouderij. In de Handreiking staan richtwaarden vermeld die zijn gerelateerd aan de aard van de woonomgeving en die als uitgangspunt worden gehanteerd bij het stellen van geluidgrenswaarden. Voor een landelijke omgeving, waarvan in dit geval sprake is, worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht