JOM 2009/531, RvS 11-07-2007, BA9259, 200606333/1

Inhoudsindicatie

Luchtkwaliteit, Kolenoverslag, Overslag kolen, Kolenopslag, Opslag kolen, Jaargemiddelde concentratie, Zwevende deeltjes, Concentratie zwevende deeltjes, Capaciteit inrichting, Reducerende maatregelen, Stofemissiereducerende maatregelen, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Noord-Holland een vergunning hebben verleend als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag van kolen, mineralen…

Verder lezen
Terug naar overzicht