JOM 2009/533, RvS 11-07-2007, BA9248, 200607699/1

Inhoudsindicatie

Luchtkwaliteit, Ruwe aardolie, Verwerken ruwe aardolie, Luchtverontreiniging, Aardolieraffinaderij, Waterstof Productie Eenheid, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Zeeland aan Total Raffinaderij Nederland een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het veranderen van een inrichting voor de verwerking van ruwe aardolie te Nieuwdorp. Bij een eerder besluit heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan vergunninghoudster een revisievergunning verleend voor een aardolieraffinaderij te Borssele. …

Verder lezen
Terug naar overzicht