JOM 2009/537, RvS 26-09-2007, BB4299, 200608106/1

Inhoudsindicatie

Voorschriften, Wijzigen voorschriften, Vergunningvoorschriften, Dampdichtheid, Dampdichte tanks, Overeenkomst, Beste beschikbare technieken

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Zuid-Holland zowel voorschriften van de bij besluit van 21 december 2004 aan haar verleende vergunning hebben gewijzigd en ingetrokken als nieuwe voorschriften aan die vergunning hebben verbonden. Ingevolge voorschrift 4.8, zoals dat bij het bestreden besluit aan de vergunning is verbonden, dient vergunninghoudster te inventariseren welke typen daken en seals op drijvend dak tanks zijn geïnstalleerd. Op grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht