JOM 2009/539, RvS 01-08-2007, BB0816, 200608294/1

Inhoudsindicatie

Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Geluidgrenswaarden, Voorkeursgrenswaarden, Verkeersbewegingen, Geluidgevoelige objecten

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de opslag en verkoop van gasflessen. Appellanten vrezen allen geluidhinder vanwege de verkeersbewegingen van en naar de inrichting. Blijkens het bestreden besluit heeft verweerder de geluidbelasting veroorzaakt door verkeersbewegingen van en naar de inrichting beoordeeld aan de hand van de circulaire van de Minister van Volkshuisvesting…

Verder lezen
Terug naar overzicht