JOM 2009/542, RvS 11-07-2007, BA9286, 200608390/1

Inhoudsindicatie

Laden en lossen, Openbare weg, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij het dagelijks bestuur van de Milieudienst West-Holland een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer heeft verleend voor het veranderen van een inrichting voor de opslag van aardewerkproducten en keramiek met showroom te Leiden. Appellanten hebben zich erover beklaagd dat de zinsnede "voor zover fysiek mogelijk" in voorschrift 3.1.6 onduidelijk is en aan vergunninghoudster de mogelijkheid biedt om extra vrachtwagens op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht