JOM 2009/544, RvS 05-09-2007, BB2932, 200608398/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Biomassavergistingsinstallatie, Toetsingskader, Motiveringsbeginsel, Vrachtverkeer, Verkeersbewegingen, Openbare weg

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Coevorden een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het oprichten en in werking hebben van een akkerbouwbedrijf met een biomassavergistingsinstallatie. Het tot de inrichting behorende akkerbouwbedrijf was voorheen in werking op basis van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer. Appellanten vrezen geluidhinder. Verweerder heeft bij de beoordeling van de van de inrichting te duchten geluidhinder de Handreiking tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht