JOM 2009/550, RvS 05-12-2007, BB9428, 200608771/1

Inhoudsindicatie

Externe veiligheid, Opslag grondstoffen, Opslag afvalstoffen, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Noord-Brabant een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een inrichting voor de op- en overslag en het bewerken van grondstoffen, bouwstoffen, afvalstoffen en mest en loonwerk en aanverwante werkzaamheden. Appellante betoogt tevergeefs dat verweerder bij de beoordeling van het aspect externe veiligheid ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het terrein van…

Verder lezen
Terug naar overzicht