JOM 2009/562, RvS 05-09-2007, BB2899, 200609393/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Geluidgrenswaarden

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Drimmelen een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij. Appellant betoogt dat de geluidgrenswaarden gesteld in de aan de vergunning verbonden voorschriften 5.1 en 5.2 niet kunnen worden nageleefd. Volgens hem komen de grenswaarden neer op een impliciete weigering van de vergunning. Voor de beoordeling van geluidhinder heeft verweerder hoofdstuk 4 en hoofdstuk 3, …

Verder lezen
Terug naar overzicht