JOM 2009/564, RvS 05-09-2007, BB2945, 200700113/1

Inhoudsindicatie

Reparatie schepen, Scheepsreparatie, Geluidhinder, Industrieterrein, Gezoneerd industrieterrein, Voorschriften, Vergunningvoorschriften, Geluidsvoorschriften, Geluidgrenswaarden, Beoordelingspunten, Verkeersbewegingen, Openbare weg

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Zuid-Holland een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een inrichting voor afbouw en reparatie van schepen. Appellanten betogen omtrent het geluidaspect dat de uitbreiding van de werkzaamheden buiten het pand, alsmede de toename van het vrachtverkeer, extra geluidhinder bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht