JOM 2009/565, RvS 12-12-2007, BB9958, 200700134/1

Inhoudsindicatie

Toetsingskader, Milieubelang, Planologische kwesties, Rechtmatigheid besluit

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Schijndel een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het veranderen van een paardenhouderij. Gezien de artikelen 8.10 en 8.11 Wet milieubeheer staat ter beoordeling of verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting veroorzaakt niet nopen tot het weigeren van de vergunning of tot het daaraan verbinden…

Verder lezen
Terug naar overzicht