JOM 2009/572, RvS 21-12-2007, BC1397, 200700981/1

Inhoudsindicatie

Afvalstoffen, Verbranden afvalstoffen, Beste beschikbare technieken, SO2-emissie

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Zuid-Holland de voorschriften hebben aangevuld van de op 7 april 2002 verleende milieuvergunning voor een inrichting te Dordrecht. Niet in geschil is dat, zoals ook het deskundigenbericht vermeldt, de hier van toepassing zijnde, in de A-tabellen van voorschrift 1.8 van de bijlage behorend bij het Bva opgenomen, halfuurs- en daggemiddelde grenswaarden voor SO2 niet vallen binnen de desbetreffende prestatierange…

Verder lezen
Terug naar overzicht