JOM 2009/575, RvS 24-10-2007, BB6338, 200701106/1

Inhoudsindicatie

Mengvoer, Productie mengvoer, Geurhinder, Geuremissiefactoren, Beste beschikbare technieken

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Noord-Brabant aan appellante sub 2 een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een inrichting bestemd voor de productie van mengvoer. Appellanten sub 1 betogen geurhinder te zullen ondervinden als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. In dit verband voeren zij aan dat ten onrechte een hogere geurnorm dan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht