JOM 2009/585, RvS 15-08-2007, BB1770, 200701437/1

Inhoudsindicatie

Zwerfdierenopvang, Geluidgevoelige objecten, Geluidhinder, Passantenhaven, Geluidgrenswaarden

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Sneek een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een zwerfdierenopvang. Bij het bestreden besluit is een vergunning verleend voor het houden van 13 honden en 100 katten. Appellante, exploitante van een nabijgelegen camping, stelt dat verweerder de passantenhaven ten onrechte niet als geluidgevoelig object heeft aangemerkt. Zij vreest daarom voor geluidhinder ter plaatse van…

Verder lezen
Terug naar overzicht