JOM 2009/586, RvS 10-10-2007, BB5204, 200701590/1

Inhoudsindicatie

Beste beschikbare technieken, Geluidhinder, Geluidgrenswaarden, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Coevorden een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het veranderen van een melkrundveehouderij. Appellanten menen dat de geluidhinder onvoldoende wordt beperkt. In dat verband stellen appellanten dat verweerder de geluidgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten onrechte heeft verruimd ten opzichte van de bij besluit van 22 februari 2005 verleende revisievergunning. Appellanten voeren aan dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht