JOM 2009/587, RvS 10-10-2007, BB5204, 200701590/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Melkrundveehouderij, Geluidonderzoek, Geluidrapport, Vrachtwagenbewegingen, Verkeersbewegingen

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Coevorden een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer hebben verleend voor het veranderen van een melkrundveehouderij. Appellanten betogen dat het bij de aanvraag om vergunning behorende geluidrapport onjuist is. Hiertoe voeren zij aan dat de gehanteerde uitgangspunten omtrent het aantal vrachtwagenbewegingen innerlijk tegenstrijdig zijn, nu er in het rapport aan de ene kant van wordt uitgegaan dat vrachtwagenbewegingen alleen gedurende de dag…

Verder lezen
Terug naar overzicht